Visie

De uitgangspunten van ons onderwijs hebben we samengevat in onze basiswaarden 'Liefde, geloof en hoop' (naar 1 Korinthe 13) in dit hoofdstuk wordt de uitnemendheid van de liefde beschreven. De apostel Paulus geeft daarbij kenmerken van die liefde:
"De liefde is lankmoedig (geduldig); zij is goedertieren (intentie om goed te doen); de liefde is niet afgunstig (jaloers); de liefde handelt niet lichtvaardiglijk (pronkt niet); zij is niet opgeblazen (doet niet gewichtig); zij handelt niet ongeschiktelijk (ongepast), zij zoekt zichzelven niet; zij wordt niet verbitterd; zij denkt geen kwaad; zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid (kwaad), maar zij verblijdt zich in waarheid; zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmermeer."
Dit is ook de reden waarom we liefde voorop zetten; mede ook dat Paulus zegt: "En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde."

Om bovenstaande visie praktische uitwerking te geven, hebben we vijf kernwaarden geformuleerd:

Verbinden
Ontspannen
Veiligheid
Ontwikkelen
Verantwoordelijkheid
© 2024 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring