AanmeldingsprocedureOp 'De Wijngaard' worden hoofdzakelijk leerlingen vanuit het Samenwerkingsverband Berséba geplaatst. (Voor contactgegevens verwijzen we naar onderstaande button) Andere samenwerkingsverbanden kunnen contact met ons opnemen als zij een kind bij ons geplaatst willen hebben.

Nadat ouder(s)/verzorger(s) een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor onderwijs aan onze school van de Commissie van Toelating hebben ontvangen, melden ze hun kind persoonlijk aan bij De Wijngaard. In een kennismakingsgesprek komt o.a. de onderwijsvorm van de school, het vervoer naar school en de identiteit van de school aan de orde. Daarnaast wordt het dossier van uw kind beoordeeld op onderwijs-/zorgbehoefte.
Hiermee willen we onderzoeken of wij tegemoet kunnen komen aan de onderwijs-/zorgbehoefte van uw kind.
Daarnaast willen we ervoor zorgdragen dat uw kind goed op zijn/haar plek komt. Soms betekent dit dat naast passend onderwijs ook passende zorg georganiseerd moet worden. Als dit nodig is dan zullen we hierover met u in gesprek gaan.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring