Fysiotherapie

Kinderfysiotherapie Mens & Leven is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met meervoudige beperkingen. Dit vereist specifieke kennis, zowel wat betreft de behandeling van de kinderen als de samenwerking met de ouders, de scholen en overige verwijzers.
Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij motorische ontwikkelingsachterstand en/of problemen bij de sensorische informatieverwerking.
Bewegen komt tot stand door een samenwerking van zintuigen en motoriek. Een niet optimale samenwerking heeft invloed op het motorische gedrag. Bepaalde zintuigen kunnen over- of ondergevoelig reageren. In de kinderfysiotherapie spreken we dan van een probleem in de sensorische informatieverwerking.

Kinderfysiotherapie Mens & Leven heeft een nevenlocatie op onze school.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemeike Veen - Sebus.

 Telefoon: 06 522 77 826
 E-mail: kinderfysiotherapie@mens-en-leven.nl
© 2024 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring