Logopedie

Als kinderen voor het eerst op school komen, gaat de logopedist altijd na of logopedische hulp nodig is. Zij bespreekt dit met de groepsleerkracht en de intern begeleider. Wanneer een leerling logopedie nodig heeft, wordt hier een handelingsplan voor opgesteld. Het verloop hiervan is gelijk aan de andere handelingsplannen. Soms wordt het advies gegeven om ook buiten de school extra logopedie te laten geven. U kunt de vorderingen van uw kind met de logopedist bespreken op de contactavonden.
Eén van de logopedisten, mw. K. van Tricht, is tevens onze coördinator cluster II (taal/spraakproblematiek).
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring