Medezeggenschapsraad

De school heeft een MedezeggenschapsRaad (MR). Conform het reglement bestaat deze uit vier personen: twee leden namens de ouder(s)/verzorger(s) en twee leden namens het personeel.
Samen met de medezeggenschapsraden van de andere scholen van de Stichting SO Randstad wordt een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) gevormd. Besloten is om zoveel mogelijk zaken te bespreken in de MR, in aansluiting op de vergaderingen van het bestuur. De MR en de GMR hebben instemmingsrecht.

Mocht u contact willen opnemen met één van de MR-leden, stuur dan een mail naar: mr@dewijngaardsbo.nl
(de mail bereikt zowel de ouder- als personeelsgeleding)

Oudergeleding:
Dhr. D. J. Bakker (voorzitter)
Dhr. P. B. Korpershoek

Personeelsgeleding:
Mw. J. den Breejen - Loeve (secretaresse)
Vacature
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring