Onderwijs

Op ‘De Wijngaard’ werken we met twee kleutergroepen (JRK-groepen), tien SBO-groepen en twee structuurgroepen.

Op onze kleuter-afdeling worden kinderen met een ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van 4 tot 6 à 7 jaar geplaatst. Jonge kinderen die bij ons op school geplaatst zijn, volgen gedurende 1, 2 of 3 jaar (kleuter)onderwijs. In deze periode wordt o.a. door middel van observaties en het dagelijks handelend bezig zijn met het kind, gekeken naar de aard en de achtergronden van de ontwikkelingsachterstand. Eveneens vormen we in deze periode een besluit over de mogelijkheden die er zijn voor het vervolgonderwijs.

Naast de kleutergroepen werken we ook met de OZO-groep. Deze groep bevat kinderen die groep 3 of 4 zitten waarbij de ontwikkelingsachterstand nog extra aandacht vraagt. De afkorting OZO staat voor Onderwijs en Zorg Observatie-groep. Voor de kinderen in deze groep zal na groep 4 een keuze gemaakt worden, welk onderwijs het meest passend is.

De SBO-groepen zijn - voornamelijk - samengesteld op basis van leeftijd. Verder spelen leerniveau en sociaalemotionele ontwikkeling een rol bij de plaatsing in een bepaalde groep. Deze groepen bestaan uit maximaal 17 kinderen.

Wij hebben twee structuurgroepen in ons gebouw. In deze groepen zitten maximaal 12 kinderen. Kinderen die niet voldoende veiligheid ervaren, voor teveel onrust zorgen in de SBO-groep en/of een prikkelarme omgeving nodig hebben en een TLV-SBO++ hebben, komen in aanmerking voor plaatsing in deze groep. De leerkracht van deze groep wordt ondersteund door een onderwijsassistent.
Vervolgonderwijs
© 2023 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring