Onderwijs

Op ‘De Wijngaard’ werken we met twee kleutergroepen (JRK-groepen), tien SBO-groepen en twee structuurgroepen.

Op onze kleuter-afdeling worden kinderen met een ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van 4 tot 6 à 7 jaar geplaatst. Jonge kinderen die bij ons op school geplaatst zijn, volgen gedurende 1, 2 of 3 jaar (kleuter)onderwijs. In deze periode wordt o.a. door middel van observaties en het dagelijks handelend bezig zijn met het kind, gekeken naar de aard en de achtergronden van de ontwikkelingsachterstand. Eveneens vormen we in deze periode een besluit over de mogelijkheden die er zijn voor het vervolgonderwijs.

De SBO-groepen zijn - voornamelijk - samengesteld op basis van leeftijd. Verder spelen leerniveau en sociaal-emotionele ontwikkeling een rol bij de plaatsing in een bepaalde groep. Deze groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen.

Wij hebben één structuurgroep in ons gebouw. In deze groep zitten maximaal 12 kinderen. Kinderen die niet voldoende veiligheid ervaren, voor teveel onrust zorgen in de SBO-groep en/of een prikkelarme omgeving nodig hebben en een TLV-SBO++ hebben, komen in aanmerking voor plaatsing in deze groep. De leerkracht van deze groep wordt ondersteund door een onderwijsassistent.
Vervolgonderwijs
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring