Hoogbegaafdheid

Ook in het speciaal basisonderwijs zitten meer- en hoogbegaafde kinderen. Zij kunnen zich niet ontplooien in het regulier basisonderwijs, door bijvoorbeeld sociaal emotionele of concentratieproblemen en zijn dan beter op hun plaats in het speciaal basisonderwijs.

Op 'De Wijngaard' is het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen in ontwikkeling. Meer- en hoogbegaafde kinderen leren en denken op een andere manier. Vaak hebben zij meer uitdaging nodig. Het team van 'De Wijngaard' is erop gericht, om de komende jaren, deze wijze van leren en denken te herkennen en daarop te anticiperen. Er zijn uitdagende leermaterialen aangeschaft en per leerling wordt gekeken hoe dit ingezet kan worden. Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen is maatwerk; voor ieder kind anders. De leerkrachten zullen dit samen met de IB-ers bespreken en uitvoeren.

In het ontwikkelperspectief van de leerlingen is, op basis van de leerrendementen, hun uitstroomprofiel berekend. Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben mogelijk een uitstroom op HAVO/VWO-niveau. De leerstof is hierop aangepast, zodat zij geen problemen ondervinden bij de aansluiting op het voortgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.
© 2024 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring