Cluster 2 en SBO++

Het is onze ambitie om zoveel mogelijk kinderen uit onze reformatorische achterban met specifieke hulpvragen onderwijs te geven. Vanwege zijn/haar beperking/handicap heeft het kind een hulpvraag. Voor beantwoording van die hulpvraag is het kind aangewezen op specifieke begeleiding. Als deze begeleiding en/of therapie te intensief of te specialistisch is, kunnen wij de hulpvraag niet beantwoorden. In het belang van het kind zelf en de andere kinderen op school, kan het kind dan niet toegelaten worden.
SBO en SBO++ (gelijkwaardig aan cluster-IV) zijn niet de enige speciale vormen van onderwijs in Nederland. Er zijn ook zogenaamde cluster II of IV-scholen. Deze scholen geven specialistische hulp aan kinderen met specifieke hulpvragen.

Cluster II-scholen zijn scholen voor kinderen met taal-/spraakproblemen.
Cluster IV-scholen zijn bestemd voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen met een gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek.

Ook binnen onze school kunnen we kinderen van onze achterban (samenwerkingsverband Berséba) met een cluster II of cluster IV problematiek opvangen. Echter krijgen we vanuit andere samenwerkingsverbanden in toenemende mate aanvragen om leerlingen vanuit hun samenwerkingsverband op te vangen. Echter zijn de twee clustergroepen in eerste plaats voor ons eigen samenwerkingsverband, om zo zorg te kunnen dragen voor ons dekkend netwerk.
© 2024 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring