Instroommomenten en crisisopname

Op drie momenten in het jaar kunnen kinderen bij ons op school geplaatst worden; na de zomervakantie, na de kerstvakantie en na 31 maart. Kinderen worden toegelaten als er een (tijdelijke) toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door de Commissie van Toelating (CvT) is afgegeven. Naast de drie instroommomenten is er de mogelijkheid tot crisisplaatsing. De situatie op de basisschool kan zodanig zijn dat het dringend gewenst is het kind zo spoedig mogelijk een plek op onze school krijgt. De CvT, in samen werking met het Samenwerkingsverband Berséba als beoordeler van een crisisopname, bepaalt of crisisopvang wel of niet noodzakelijk is voor de betreffende leerling.

Wilt u contact opnemen met het Samenwerkingsverband Berséba voor verdere informatie?

Berséba Loket Randstad - (bereikbaar werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur)

Zorgmakelaar drs. C.J. van der Beek.
tel. 0180-442617
e-mail: loket-randstad@berséba.nl
© 2023 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring