Kernwaarde 'Verantwoordelijkheid'

Wij willen de leerlingen leren dat zij verantwoording kunnen afleggen van hun daden. De Bijbel spreekt over verantwoording afleggen in de zin van het leven vanuit het geloof; het leven in en met Christus:
‘Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goeden wandel in Christus lasteren.’ (1 Petrus 3)

De leerlingen worden gewezen op wat God van ons vraagt: liefdevol en behulpzaam te zijn ten opzichte van elkaar en ijver om het werk getrouw en naar vermogen uit te voeren. Wij proberen deze levenshouding voor te leven en te stimuleren door gesprekken, lessen, het aanleren van gewenst gedrag et cetera.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring