Kernwaarde 'Verbinden'

De kernwaarde 'verbinden' raakt veel gebieden waarin liefde de kern is. De liefdevolle verbinding zoeken. In de eerste plaats heeft deze kernwaarde een grote plek vanuit onze identiteit. Op De Wijngaard zoeken we de verbinding met de kinderen, de collega’s en de Heere God; door te wijzen op Jezus Christus die de verbinding heeft gelegd om zondige mensen te verzoenen met God.  Alleen zo ontstaat ware verbinding: in Jezus als onze Zaligmaker voor ons als zondaren. Dit komt tot uiting in de Bijbellessen, door Psalmen te zingen en te leren, samen te bidden, en door de vakken te geven vanuit deze christelijke identiteit.
In de tweede plaats heeft deze kernwaarde ook in ons pedagogisch klimaat een belangrijke plek. De leerkracht zal voortdurend op zoek gaan naar de verbinding met de leerling; afstemmen op zijn/haar onderwijsbehoeften, zodat de band met de leerling ontstaat. Om een leerling tot ontwikkeling te laten komen, is contact met de ouder(s) / verzorger(s) van wezenlijk belang. Als die verbinding ontstaat, kan gezamenlijk gewerkt worden aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerling.
© 2024 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring