Kernwaarde 'Ontwikkelen'

‘Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen, die geboren zouden worden; en zouden opstaan, en vertellen ze hun kinderen; En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren;’ (Psalm 78: 6,7)
‘Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.’ (Spreuken 22: 6)

Het is onze wens en gebed dat alle leerlingen zich in de eerste plaats mogen ontwikkelen in het geloof. Dat zij zullen groeien in het wandelen met God in de wetenschap dat zij met al hun zonden en zondige aard mogen schuilen bij de genadige, vergevende en liefdevolle Drieënige God.

Daarnaast willen we als leerinstituut dat leerlingen tot ontwikkeling komen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Kinderen worden uitgedaagd om, naar eigen onderwijsbehoeften, naar vermogen te presteren en te groeien in hun sociale vaardigheden. Indien gewenst is extra hulp op beide gebieden mogelijk.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring